Tilbage til artikeldetaljer Henry George, framåtskridandet och fattigdomen... öfversatt från engelska originalets tjungofjerde upplagan af C. Löfving och H. Vennerström. Upsala, W. Schultz, 1884 (Pris 4 Kr.) Download Download PDF