Tilbage til artikeldetaljer Læge Hj. Berner, om Kjønsdannelsens Aarsager. En biologisk Studie. I Kommission hos Alb. Cammermeyer. 1383. (79 S.) (1 Kr. 50).