Tilbage til artikeldetaljer Forhandlingen om Alderdomsforsørgelses- Forslaget