Tilbage til artikeldetaljer Et Bidrag til Spørgsmaalet om Indløsning af de reelle Apothekerprivilegier *).