Tilbage til artikeldetaljer Priskuranternes Betydning. Et Bidrag til Belysning af Arbejderspørgsmaalet. Download Download PDF