Tilbage til artikeldetaljer Priskuranternes Betydning. Et Bidrag til Belysning af Arbejderspørgsmaalet.