Tilbage til artikeldetaljer Svarer Stigningen i Toldindtægterne til Landets økonomiske Situation?