Tilbage til artikeldetaljer Norges Fiskerier. Norges officielle Statistik. Ny Række [Bvo]. Udgiven i Aaret 1881. C. No. 9. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1879. Samt Beretninger angaaende deres Drift m. v. Udgivne af det statistiske Centralbureau. Kristiania.