Tilbage til artikeldetaljer Grosserersocietets -Komiteens Omdannelse. Andragende til Indenrigsministeriet fra Grosserer-Societetets Comitee. Om en Udvidelse af Comiteen som Repr├Žsentation for Handel, Skibsfart og Industri m. m. Kbhvn. 1881. (17 S.). Download Download PDF