Tilbage til artikeldetaljer Lønmodtagerfondes rolle som formidlere af risikovillig kapital