Tilbage til artikeldetaljer Rentepolitikk. Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juli 1978. Norges Offentlige Utredninger 1980:4. Oslo: Universitetsforlaget 1980. 315 pp.