Tilbage til artikeldetaljer Dansk Økonomi, september 1974. Udg. af Det økonomiske Råds formandsskab. København Statens Trykningskontor, 1974. 55 pp. Kr. 10,00. Download Download PDF