Tilbage til artikeldetaljer Planerade förändringar. Studier av långsiktsplanering statsförvaltningen. Udg. af Statskontoret. Allmänna Forlaget, 114 pp. Sv. kr. 25,00.