Tilbage til artikeldetaljer Støtteordninger i landbruket. Utredning fra Utvalget vurdering av støtteordningene i landbruket. Norges Offentlige Utredninger Oslo: Universitetsforlaget, 328 pp. N. kr. 6,00. Download Download PDF