Tilbage til artikeldetaljer Fler årsbudgettering. Vejledning i fierårsbudgettering. af Amtsrådsforeningen i Danmark. København: Amtsrådsforeningens 1974. 134 pp. Download Download PDF