Tilbage til artikeldetaljer Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende pengeinstitutterne kildeskatteordningen. København: 1974. 138 pp. Download Download PDF