Tilbage til artikeldetaljer Svensk industri. Industribranschernas utveckling. Delrapport, Statens Offentliga Utredningar Stockholm: Industridepartementet, 619 pp. Sv. kr. 60,00. Svensk industri. Industrins finansiella utvecklingstendenser. Delrapport, 2. Statens Offentliga Utredningar 974:12. Stockholm: Industridepartementet, 157 pp. Sv. kr. 24,00. Svensk industri. Verkstadsindustrins arbetsmarknad kartläggning av arbetskraftströmmar Industristrukturutredningen, 3. Statens Offentliga Utredningar 1974:13. Stockholm: Industridepartementet, 96 pp. Sv. kr. 16,00. Svensk industri. Industrins forsknings och utvecklingsverksamhet. 4. Statens Offentliga 1974: 14. Stockholm: Industridepartementet, 1974. 137pp. Sv. kr. 22,00.