Tilbage til artikeldetaljer dolven, arne s.: BostedspreJ"eranser. En analyse basert på studier av miljøkvaliteter og bostedpreferanser i Danmark og Norge. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1974/4. Oslo 1974. 68 pp.