Tilbage til artikeldetaljer Data och nåringspolitik 74. Betånkande av dataindustriutredningen. OfFentliga Utredningar 10. Stockholm: Industridepatrementet, 400 pp. Sv. kr. 48,00.