Tilbage til artikeldetaljer Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer. Delbetänkande av reklamutredningen. Statens Offentliga Utredningar 1973: 11. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1973. 206 pp.