Tilbage til artikeldetaljer Betænkningen om indtægts grænsen ved offentlig sygesikring. Afgivet af et af socialministeren udvalg. Betænkning, 676. København: Trykningskontor, 1973. 90 pp.