Tilbage til artikeldetaljer Planlægningsprincipper. Nogle principper til amtskommunal planlægning. Udarb. af svend lundtorp m.fl. Udg. af Amtsrådsforeningen Danmark. København !973. 74 PP. Kr. 15,00. Download Download PDF