Tilbage til artikeldetaljer Ivås, Anne marie: Yrkesundersøkelse for siviløkonomer, og statsekonomer i 1970. Norges almen vi tenskapelige Forskningsråd, om forskning og høyere utdanning, 1972: 6. Oslo 1972. 155 PP.