Tilbage til artikeldetaljer Jørgen Pedersen: EN UNDERSØGELSE AF INDTÆGTSSVINGNINGERNE I LANDBRUGET PERIODEN 1922-36 OG DERES INDFLYDELSE PAA ANDRE ERHVERV. Studier fra Aarhus Universitets økonomiske Institut, Nr. 2. Kbhvn. 1938. 50 S. Download Download PDF