Tilbage til artikeldetaljer E. Gunder-Hansen: DEN MODERNE STÆNDERSTAT. En sociologisk Studie. Martins Forlag. Kbh. 1938. 214 S.