Tilbage til artikeldetaljer Henry Bruun: DEN FAGLIGE ARBEJDERBEVÆGELSE I DANMARK INDTIL AAR 1900. Første Del. Til ca. 1880. (Skrifter udgivet af Institutet for Hist. og Samfundsøk. V). Kbh. 1938. 632 S. Download Download PDF