Tilbage til artikeldetaljer Thorsten Streyffert: RYSSLANDS NATURTILLGÅNGAR UNDER FEMÅRSPLANEN, Stockholm 1933. 215 S.