Tilbage til artikeldetaljer »SOCIALLAGSTIFTNING OCH SOCIALT ARBETE I SVERIGE«, Tidens forlag, Stockholm 1932, 288 Sider. Download Download PDF