Tilbage til artikeldetaljer A. Rye Clausen: BIDRAG TIL EN RATIONEL BESTEMMELSE AF TIDSPUNKTET FOR FORNYELSEN ELLER ÆNDRINGEN AF ET PRODUCERENDE ANLÆG. Ingeniørvidenskabelige Skrifter B. Nr. 7. (I Kommission hos G. E. C. Gad. 34 Sider. Pris K. 1,50). Download Download PDF