Tilbage til artikeldetaljer H. HERTEL: Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Historie. I. Selskabets Historie i Tiden fra 1769—1868. 414 S. 11. Selskabets Historie i Tiden fra 1869—1918. 396 S. Kjøbenhavn 1919—20.