Tilbage til artikeldetaljer NILS KARLEBY: Socialiseringsfrågans förutsätningar och läge i Danmark. Tidens förlag. Stockholm 1921. (211 Sider).