Tilbage til artikeldetaljer Pontus E. Fahlbeck: Sveriges Adel. Statistisk undersökning öfver de å Riddarhuset introducerade ätterna. Första delen: Ätternas demografi. Lund, C. W. K. Gleerups förlag. (15 Kr.). Download Download PDF