Tilbage til artikeldetaljer Frederik Vl's Tid fra Kielerfreden til Kongens Død. Økonomiske og historiske Studier af Marcus Rubin. (København, P. G. Philipsens Forlag, 1895).