Tilbage til artikeldetaljer Stadskommunens Författning och Förvaltning enligt olika Länders Lagstiftning. En Studie af A. Regnéll. Glerupska Universitetsbokhandeln, Lund. (463 Sider). Download Download PDF