Tilbage til artikeldetaljer Hvorledes fordele Skatterne i Danmark sig paa de forskellige Samfundsklasser?