Tilbage til artikeldetaljer GUNNAR MYRDAL: Prisbildningsproblemet och föränderligheten. Ekonomisk Skriftserie I. Almquist & Wiksell. Uppsala & Stockholm. 1927. 253 S. Pris 5 Kr. Download Download PDF