Tilbage til artikeldetaljer EDV. BULL: Den russiske Arbejder- og Bonderevolution I—II. Det norske Arbejderpartis Forlag, Kristiania. (198 og 247 S.)