Tilbage til artikeldetaljer J. WILCKE: Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III i Tidsrummet 1625—1670. 318 S. Numismatisk Forenings Forlag, Kjøbenhavn 1924. I Kommission hos G. E. C. Gad. Download Download PDF