Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 2 (1884)

F. Endemann, Beitrage zur Geschichte der Lotterie und zum heutigen Lotterierechte. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde bei der juristischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn . . . Bonn, 1882 (149 S.)

Den unge Forfatter, en Søn af den bekjendte Professor Dr. W. Endemann, har her leveret et ret lærerigt Arbejde, der staar betydeligt over, hvad der plejer at fremkomme ved lignende Lejligheder. Det er jo navnlig Lotterivæsenets juridiske Side, der er Gjenstand for hans Disputats; men en ikke ringe nationaløkonomisk Interesse har denne dog ogsaa. Som en Art Indledning forudskikker Forf. endel Notitser om Læren om Spil i den ældre Ret, Comentatorernes , den kanoniske Doktrin og Humanisterne (S. 2—2 33). Derefter følger historiske Oplysninger om Lotteriernes Opstaaen i Italien, om Lotteriet i den kanoniske om Lotteriernes Udbredelse i Tyskland, om Lotteriforbudene og deres retlige Betydning og om Tallotteriet 33—76). Afhandlingens sidste Halvdel (S. 77— 149) behandler den moderne, især tyske Lotteriret, Lotterilovgivningen Lotteriforretningens retlige Side.