Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 2 (1884)

Tysklands Jernbaner.

Side 335

I det tyske Rige fandtes i 1882 (jfr. Statist. Jahrb. f. d. d. R. 1884) noget over 34,000 Kilometer Jernbane, hvoraf c. 22,600 Statsbaner, 3700 Privatbaner under Statsadministration og 7800 Privatbaner under egen Administration. Af det samlede Tal, 34,000, faldt


DIVL1949

I de enkelte Stater kom der altsaa følgende Jernvejsstrækninger
hvert 1000 Kvadratkilometer af Arealet
og paa hvert 100,000 Indbyggere:


DIVL1951
Side 336

Naar Befolkningen tages som Maalestok, kunne Differencerne vel ikke betegnes som saa overdrevent store; anderledes naturligvis, naar der maales med Arealet. De andre tyske Stater ere for smaa til, at tilsvarende Oplysninger fra dem kunne have synderlig Interesse (i Waldeck, der er den med Jernbaner slettest forsynede tyske Stat, fandtes i 1882 knap 4 Kilometer Jernbane); vi bemærke kun, at Mecklenburg-Schwerin, Schwarzburg-Rudolstadt og Lübeck ganske mangle Statsbaner, Bremen, de to Lipper, Reuss æ. L. og Waldeck udelukkende have Statsbaner. Mellemtingen: «Privatbaner under Statsforvaltning» findes næsten ene i Preussen, der have lidt over 11,500 Kilom. Statsbaner, c. 3500 Km. Privatbaner under Statsforvaltning og henved 5000 Km. Privatbaner under egen Forvaltning.

Mellem de enkelte preussiske Provinsers relative Jernbaneforsyning er der store Differencer. I Forhold til Arealet følge de (bortset fra Hohenzollern) saaiedes: Rhinlandet (101 Kilometer Jernbane pr. 1000 D Km.), Westfalen (97), Sachsen (77), Hessen-Nassau (77), Schlesien (67), Brandenburg (61), Hannover (51), Slesv.-Holst. (48), Posen (39), Pommern (37), Vestpreussen Østpreusssn (27). I Forhold til Indbyggertallet Rækkefølgen denne: Westfalen (96 Km. pr. 100,000 Indb.), Hannover (93), Sachsen (84), Slesv.- Holst. (80), Hessen-Nassau (78), Brandenburg (72), Pommern (71), Schlesien (68), Rhinland (67), Posen (67). Westpreussen (62), Østpreussen (51).