Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Første række, 11 (1878)

Fripladser i de kjøbenhavnske Skoler.

Ifølge det kbhvnske
Statistiske Tabelværk findes der i Kjøbenhavn kun orntr. tyve
Skoler, i hvilke der ikke findes Elever, som ved Skolens eller

Side 254

Andres Hjælp undervises frit eller fos- modereret Betaling. Henved en Tredjedel (31 pCt.) af de københavnske Skolebørn undervises frit, og desuden 26 pCt, for modereret Betaling, saa at altsaa ikke Halvdelen af Eleverne giver fuld Betaling for Undervisningen; men ser man, for at bedømme den private Velgjørenhed, bort fra Kommunens Skoler, reduceres Elevtallet fra 25 433 til 14 644, og af dette Tal undervises 2254 frit og 1353 for modereret Betaling. Medens Kommunens Friskolertælle 5594 Elever, og dens Betalingsskoler 5195 Elever, viser det sig altsaa, at videnfor Almueskolen undervises 15,4.pCt. af Børnene frit og 9,2 pCt. for modereret Betaling. — Sammenholde vi Latin- og Realskolerne med Real- og Borgerskolerne,falder Resultatet ud til Fordel for disse sidsle. Dette ligger navnlig i, at forskjellige religiøse Separatsamfund (ReformertMenighed, Mosaisk Trossamfund m. fl.) og forskjellige velgjørende Selskaber have oprettet Friskoler eller Skoler, hvor Undervisningen helt igjennem gives for modereret Betaling. Desuden have forskjellige andre velgjørende Foreninger oprettet Fripladser i de private Skoler for Børn af Middelstanden, og dette ligeledes i Realskolerne. I Latin- og Realskolerne besøge 5,2 pCt. af Eleverne Skolen frit, og 4,7 pCt. for modereret Betaling;i samtlige Real- og Borgerskoler henholdsvis 18,5 og 11,4 pCt.; ide private Real- og Borgerskoler 7,2 og 3,4 pCt. I disse sidste saavelsom i Latin- og Realskolerne findes der dels faste Fripladser, dels (og navnlig) Fripladser ved Bestyrerensmidlertidige Afkald paa Skolepenge, dels endelig Fripladser ved anden offenlig eller privat Velgjørenhed o: Pladser, der betalesaf Legater eller Velgjørenhedsselskaber, der ikke vedkommeSkolen som saadan, eller ogsaa af Privatmænd. De fleste Fripladser skyldes navnlig nuværende eller forhenværende Bestyrere, Civillisten, private Legatstiftere, Velgjørenhedsforeninger;Moderation i Betalingen navnlig Bestyrerne. — Hvilken samlet Sum, den her omhandlede Velgjørenhed repræsenterer, fattes der Midler til at angive.