Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 134 (1996)

Nationaløkonomisk Forening

bestyrelse: Chr. Hjorth-Andersen (formand), Muriel
Balland, Jørgen Birger Christensen, Leif Jensen,
Richard B. Larsen, Jens Thomsen og Hans Aage.

sekretær: Anders Matzen

Nationaløkonomisk Forenings kontingent er 90 kr. rligt.
studerende er kontingentet 45 kr. årligt.

Henvendelse om indmeldelse i foreningen og adresseændringer
rettet til Kirsten Poulsen, Den Danske
Økonomikontoret, Holmens Kanal 2-12,

(tlf. 43 25 06 43).

1092 København K