Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 129 (1991)

Nationaløkonomisk Tidsskrift

redaktør: Thorkild Davidsen

redaktionssekretær: Christian Ølgaard

ASSISTERENDE REDAKTIONSSEKRETÆR: Hugo Thuge

Nationaløkonomisk Tidsskrift udsendes tre gange om
året.

Manuskripter indsendes til redaktøren under adresse: Det kgl. Bibliotek, Chr. Brygge 8, 1219 København K. En vejledning om udarbejdelse af manuskripter kan rekvireres hos redaktionssekretæren.

Abonnement på Nationaløkonomisk Tidsskrift koster 250 kr. (USD 40,00) årligt. For studenter er abonnementsprisen kr. (USD 20,00) årligt. Alle priser er uden moms. For abonnenter uden for Norden tillægges

Henvendelse om abonnement og adresseændring bedes rettet til Anne Grau, Unidanmark A/S, Økonomisk Sekretariat, 1786 København V (tlf. 33 33 3124). Henvendelse om annoncetegning m.v. bedes rettet til redaktionssekretæren, Christian Ølgaard, Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 1093 København K (tlf. 33 1414 11).

Articles in this journal are indexed in Bibliographie der Wirischaftswissenschaften, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, Journal of Economic Literature, Bibliography of Economics and Social Citation Index.

Backfile volumes of Nationaløkonomisk Tidsskrift (1873-1969) on microfilm may be ordered from University Ltd., St. John's Road, Tylers Green, Penn, Buckinghamshire, England, Current volumes (1970-) may be ordered by regular subscribers. prints of articles or issues may be

ordered by any reader.

ISSN 0028-0453