Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 116 (1978)

DENCIK, PETER Og PER KONGSHØJ MADSEN: Krise og krisepolitik. Søborg: Samfundsfagnyt, 118 pp. Kr. 21,20. DENCIK, PETER Og PER KONGSHØJ MADSEN: Kriseteori. Søborg: Samfundsfagnyt, 1978. 135 PP- kr- 22,50.

NT 78-3005

NT 78-3006

I sidstnævnte bog gennemgår forfatterne de forskellige grundopfattelser inden for økonomisk med særligt henblik på 1970ernes krise i de kapitalistiske lande. Bogen rummer to hovedkapitler om henholdsvis nationaløkonomisk og marxistisk kriseteori. I bogen om krise og krisepolitik gennemgår forfatterne de seneste års diskussion den danske økonomiske krise og økonomiske politik. Der er lagt vægt på at give en så let tilgængelig fremstilling, at bøgerne skulle kunne anvendes ved undervisning gymnasieniveau og opefter.