Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 112 (1974)

weliner, carsten: Skattepolitik. Lund. Gleerups, 1974. 245 pp.

Denne klart disponerede og velskrevne fremstilling af skattepolitikken indledes med en oversigt over den offentlige sektor og dens ekspansion, hvorefter der gives en fremstilling af det svenske skattesystem med særligt henblik på fordelingsspørgsmål. følger en generel diskussion af skattepolitikkens mål og midler, som efterfølges af kapitler om skattefordeling, skatteovervæltning og skattens indflydelse på udbud af arbejdskraft, opsparing og realkapitaldannelse. Der er endvidere afsnit de forskellige skattearter og tilsidst et kapitel orn forskellige aktuelle skattespørgsmål.