Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 112 (1974)

I serien Memorandum fra Sosialøkonomisk Institutt Universitetet i Oslo er udkommet følgende papirer:

føssund, finn R.: Studies in the neo-classical theory of production. 4. febr. 1974. 251 pp. FiDjESTøL, asbjørn: Optimal individual choice between educational alternatives under uncertainty. 25. mars 1974. 23 pp. serck-hanssen, jan: A model of informative 26. mars 1974. 39 pp. FiDjESTøL, asbjørn: Översikt over økonomisk om utdanningsvalg. 6. mai 1974. 17 pp. eide, erling: Do new factories embody potential practice technology? 7. mai 1974. 14 pp. Larsen, knut Arild: Om lønsomhet ved leasingfinansiering. 20. juni 1974. 85 pp.