Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

Growth prospects for the Finnish economy up to 1980. Helsinki: Economic Planning Centre, 183 pp.

På grundlag af den hidtidige og forudselige analyseres vækstperspektiverne finsk økonomi frem til 1980. Det forudsættes, at der politisk vil blive lagt vægt på at opnå ligevægt i udenrigshandelen, af miljøet og øget social lighed.