Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

jacobsson, lars: An econometric model of Sweden. Stockholm: Beckmans, 1972. 348 pp.

Forfatteren, der er forskningsleder ved det svenske konjunkturinstitut, forsvarede i 1970 dette arbejde som disputats, men det foreligger først nu i trykt udgave. Modellen er udarbejdet i snæver tilknytning til konjunkturinstituttets med økonomiske Blandt de karakteristiske i modellen er, at eksport og investeringer er eksogene, den detaljerede behandling af lagerinvesteringerne, der er en meget central faktor i konjunkturen, og lønnens opdeling i en lønglidningskomponent en komponent, der udtrykker de overenskomstaftalte dele af lønudviklingen. Modellen er estimeret på halvårsdata.