Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

De penge- og valutapolitiske instrumenter i Danmark. udarbejdet af Danmarks Nationalbank EF's monetære udvalg. København: Nationalbank, 1972. 63 pp. Gratis fra nationalbankens bibliotek.

Denne publikation er en kortfattet samfundsbeskrivelse det danske penge- og kapitalmarked. I kapitel 1 gennemgås penge og kreditmarkedets institutioner og likviditetsforholdene, kapitel 2 de penge- og valutapolitiske instrumenter opdelt i afsnit om refinansieringspolitik, kontrolbestemmelser bankers og sparekassers likviditet soliditet og deponeringsaftalerne, penge- og kapitalmarkedsoperationer, reglerne udlandstransaktioner samt direkte kreditrestriktioner.