Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

myrup, h. p.: Offentlig planlægning. Seks radioforedrag. SBI-Byplanlægning, 16. København: Forlag, 1972. 59 pp. Kr. 24,15.

Bogen gengiver 6 foredrag, som forfatteren holdt i Danmarks Radios søndagsuniversitet vinteren 1970. Kapiteloverskrifterne er følgende: Hvorfor planlægges der mere og mere? Planlægning som ledelsesværktøj Prognose, målsætning og program; Programmer og planlægning; De offentlige budgetter; Det kommunale selvstyre og koordineringsproblemerne.